E: office@magemar.com.pl | T: +48 91 430 88 91

Spedycja Portowa

Od 15 lat nasz biura usytuowane są w bezpośrednim sąsiedztwie polskich oraz belgijskich portów. Pozwala to nam szybko reagować na zgłoszenia stewedorów oraz bezpośrednio uczestniczyć w newralgicznych operacjach.

Przez cały ten okres owocnej współpracy wypracowaliśmy mechanizmy, które doskonale sprawdzają się w codziennej pracy, co skutkuje dla Państwa szybką i sprawna obsługą powierzonych nam ładunków.

W ramach naszej portowej działalności oferujemy Państwu :

 • składowanie na placach, składach celnych oraz magazynach portowych przystosowanych do każdej grupy towarowej,
 • przeładunki towarów w dowolnych relacjach,
 • pprawny wyładunek towarów w portach,
 • nadzór, liczenie i raport z wykonanych czynności ładunkowych,
 • mocowanie ładunków,
 • konfekcjonowanie,
 • organizacja przewozów wewnątrzportowych,
 • awizowanie przesyłek i przygotowywanie dokumentów w imporcie i eksporcie,
 • preparacja planów załadunkowych,
 • obsługa agencyjna statków oraz obsługa celna,
 • organizacja kontroli fitosanitarnej i weterynaryjnej,
 • pomoc merytoryczna przy wyborze metody przeładunkowej i odpowiedniego środka transportu.

magemar - spedycja portowa
Na wszystkie świadczone przez nas usługi jesteśmy w stanie w zależności od specyfiki i masy tonażowej zaproponować konkurencyjne stawki i fachową obsługę.