E: office@magemar.com.pl | T: +48 91 430 88 91

Shipping

KONTENERY

Kontenery morskie są bardzo wygodnym, szybkim i najdynamiczniej rozwijającym się środkiem transportu. Transport kontenerowy cechuje wyjątkową regularność, terminowość oraz elastyczność możliwości załadunkowych (podatność na wszelkie rodzaje ładunków). Obecnie sieć transportu kontenerowego obejmuje większość portów świata, nawet te najbardziej egzotyczne, a szeroka gama typów oferowanych do przewozu kontenerów pozwala na transport praktycznie każdego ładunku. We współpracy z wieloma renomowanymi armatorami kontenerowymi MAGEMAR oferuje swoim klientom transport kontenerów relacjach door-door na bardzo atrakcyjnych warunkach.
W przypadku wszelkich spraw dotyczących organizacji transportu morskiego, dokumentacji transportowej i handlowej, spraw celno-podatkowych, zagadnień związanych z warunkami dostaw w handlu zagranicznym, pracownicy MAGEMAR zawsze służą Państwu swoją wiedzą i doświadczeniem. Konsultacje w powyższych sprawach są bezpłatne, a nasz personel zawsze z chęcią odpowie na Państwa pytania i rozwieje ewentualne wątpliwości.
magemar - kontenery, spedycja morska

KONWENCJA

MAGEMAR POLSKA świadczy następujące usługi w zakresie transportu morskiego: transport konwencjonalny statkami liniowymi; transport konwencjonalny statkami czarterowymi; transport ładunków w kontenerach; doradztwo w zakresie organizacji transportu morskiego. Konwencjonalna żegluga liniowa jest jednym z najdogodniejszych rozwiązań transportowych oferowanych przez naszą firmę. Umożliwia ona precyzyjne zaplanowanie dostaw, nie narzucając jednocześnie wymogów, co do ilości przewożonego towaru.
Standardowo ładunki przewożone są w ładowniach statków, co nie ogranicza ich wymiarów i wagi. Ten rodzaj żeglugi pozwala również na uproszczenie do niezbędnego minimum wszelkich formalności transportowych.
magemar - transport morski konwencjonalny

CZARTER

Transport statkami czarterowanymi jest kolejnym typem transportu morskiego organizowanego przez MAGEMAR. Ma on szczególne znaczenie w relacjach, w których nie jesteśmy w stanie zaoferować regularnego połączenia liniowego. Jego zaleta jest relatywnie niski koszt (do przewozu wykorzystywane są statki operujące w okolicy portu załadunku, dostępne w danym momencie na rynku frachtowym) oraz krótki czas samego przewozu (najczęściej statek nie zawija po drodze do innych portów).
W przypadku tego transportu poziom stawki frachtowej kształtuje bieżąca sytuacja na rynku frachtowym w momencie negocjacji umowy czarterowej. Żegluga trampowa niesie ze sobą pewne wymagania. W przypadku czarteru armator zawsze określa ilość na jaka jest w stanie podpisać umowę przewozowa w danej relacji. Najczęściej ilości te zaczynają sie od 1.000 ton przy bliskich relacjach i rosną wraz z odległością do portu przeznaczenia.
Jeśli priorytety Klientów nie są naszymi priorytetami, nie mamy żadnych priorytetów.
Roger Dow
wicedyrektor ds. sprzedaży w Mariott Hotels&Resorts